Poljska nana

Mentha arvensis

Višegodišnja biljka, visoka 15-50 cm. Ima razvijene i jake rizome, kojima se razmnožava. Stablo razgranato, maljavo. Listovi na kratkim peteljkama, donji su okruglasti, a gornji jajoliki. Crvenkasti cvetovi su grupisani u pazuhu listova. Cveta kasno u leto, VII-IX. Biljka se razmnožava semenom i vegetativnim izdancima.
Raširena je u umereno hladnom podneblju na svim vlažnim mestima, na livadama, obalama i pored puteva. U nizinama Panonske regije nedostaje, ali se inače penje i do subalpskog pojasa. Na vlažnijim oranicama zna da bude žilav i kompetitivan korov, teško ga je iskoreniti jer je otporan na herbicide. Nije poželjan u ispaši i krmi jer nepovoljno deluje na zdravlje stoke. Sadrži hlapljivo mirisno ulje, medonosna je i lekovita biljka (sa sličnim osobinama kao i ostale, plemenitije nane).

Средства за заштиту биља