Serbia

Divlja mrkva (žuta mrkva)

Daucus carota

Dvogodišnja, ređe jednogodišnja, biljka sa vretenastim korenom crvene, žute ili bele boje, jednostavnim ili ponekad razgranatim. Kod kulturnih biljaka koren je repastog oblika. Stabljika visine 50-80 (150) cm, rebrasta, čekinjasto dlakava, ređe gola, obično razgranata. Listovi čekinjasto dlakavi ili gotovo goli, 2-4 puta perasto deljeni, jajasti ili izduženo jajasti, prizemni na drškama, gornji sedeći, sa izduženim, po obodu opnastim rukavcem. Isečci drugoga reda jajasti ili eliptični, perasto deljeni, sa nazubljenim ili usečenim kriškama, koji su kod donjih listova zatupasti ili kratko šiljati, kod gornjih uži, ponekad linearni ili na vrhu sa bodljom. Štitovi sa zracima pokrivenim oštrim dlakama, ređe golim, različite dužine. Štitići sa većim brojem cvetova. U sredini štita nalazi se tamno purpurni cvet. Listići involukruma brojni, trodeli ili perasto deljeni, pri osnovi opnasto oivičeni, različito trepljasti. Listići involuceluma brojni, različitog oblika, ponekad trodeli ili trozubi ili perasto deljeni, trepljasto dlakavi. Zupci na čašici mali. Krunični listići beli, žućkasti, ružičasti ili purpurni, obrnuto srcasto jajasti, dužine 1,5-3 mm. Plod elipsoidnog ili jajastog oblika dužine 2-3 mm, sa 5 glavnih i 4 sporedna rebra, pokriven lancetasto šiljatim bodljama, koje su pri osnovi gotovo slobodne, na vrhu kukaste. Plodići na poprečnom preseku poluokruglasto uglasti. Sporedna rebra sa pojedinačnim kanalima sa etarskim uljem, na ventralnim stranama po 2 kanala. Cveta od juna do septembra. Raste na suvim i vlažnim livadama, naročito na peskovitim terenima, na nasipima, obalama, pored puteva, na međama, u poljima, obradivim površinama, svetlim šumama.

pesticides
Disident
intensity: ★★★
Azin
intensity: g_not_available_label
Baptiste
intensity: g_not_available_label
Basico 480 SL
intensity: g_not_available_label
Bevekor
intensity: g_not_available_label
Boom efekt
intensity: g_not_available_label
Boss 300 SL
intensity: g_not_available_label
Clinic TF
intensity: g_not_available_label
Cornisto
intensity: g_not_available_label
Cosmic 36
intensity: g_not_available_label
Dikamba 480 SL
intensity: g_not_available_label
Duga OD
intensity: g_not_available_label
Habit 25 OD
intensity: g_not_available_label
Hemoklop 100 SL
intensity: g_not_available_label
Hemomitron SC
intensity: g_not_available_label
Hilux
intensity: g_not_available_label
Inferno
intensity: g_not_available_label
Innovate/Milagro
intensity: g_not_available_label
Kideka
intensity: g_not_available_label
Koban 600
intensity: g_not_available_label
Lancelot super
intensity: g_not_available_label
Lentagran
intensity: g_not_available_label
Lentemul D
intensity: g_not_available_label
Lentemul max
intensity: g_not_available_label
Lester
intensity: g_not_available_label
Mezatron
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Monosan Herbi 500
intensity: g_not_available_label
Moto Extra 850
intensity: g_not_available_label
Pikogal Plus
intensity: g_not_available_label
Protivel 40 SC
intensity: g_not_available_label
Radivan
intensity: g_not_available_label
Resent 25 EC
intensity: g_not_available_label
Rimex extra
intensity: g_not_available_label
Sablja
intensity: g_not_available_label
Slopar extra
intensity: g_not_available_label
Sprinter 25 EC
intensity: g_not_available_label
TBM 75 WG
intensity: g_not_available_label
Trawell
intensity: g_not_available_label
Tribute 70 DF
intensity: g_not_available_label
Vazal
intensity: g_not_available_label
Vertesam 70 WG
intensity: g_not_available_label