Divlja mrkva

Daucus carota

Dvogodišnja, ređe jednogodišnja, biljka sa vretenastim korenom crvene, žute ili bele boje, jednostavnim ili ponekad razgranatim. Kod kulturnih biljaka koren je repastog oblika. Stabljika visine 50-80 (150) cm, rebrasta, čekinjasto dlakava, ređe gola, obično razgranata. Listovi čekinjasto dlakavi ili gotovo goli, 2-4 puta perasto deljeni, jajasti ili izduženo jajasti, prizemni na drškama, gornji sedeći, sa izduženim, po obodu opnastim rukavcem. Isečci drugoga reda jajasti ili eliptični, perasto deljeni, sa nazubljenim ili usečenim kriškama, koji su kod donjih listova zatupasti ili kratko šiljati, kod gornjih uži, ponekad linearni ili na vrhu sa bodljom. Štitovi sa zracima pokrivenim oštrim dlakama, ređe golim, različite dužine. Štitići sa većim brojem cvetova. U sredini štita nalazi se tamno purpurni cvet. Listići involukruma brojni, trodeli ili perasto deljeni, pri osnovi opnasto oivičeni, različito trepljasti. Listići involuceluma brojni, različitog oblika, ponekad trodeli ili trozubi ili perasto deljeni, trepljasto dlakavi. Zupci na čašici mali. Krunični listići beli, žućkasti, ružičasti ili purpurni, obrnuto srcasto jajasti, dužine 1,5-3 mm. Plod elipsoidnog ili jajastog oblika dužine 2-3 mm, sa 5 glavnih i 4 sporedna rebra, pokriven lancetasto šiljatim bodljama, koje su pri osnovi gotovo slobodne, na vrhu kukaste. Plodići na poprečnom preseku poluokruglasto uglasti. Sporedna rebra sa pojedinačnim kanalima sa etarskim uljem, na ventralnim stranama po 2 kanala. Cveta od juna do septembra. Raste na suvim i vlažnim livadama, naročito na peskovitim terenima, na nasipima, obalama, pored puteva, na međama, u poljima, obradivim površinama, svetlim šumama.

Средства за заштиту биља