Cikorija

Cichorium intybus

Višegodišnja biljka, 30-120 (200) cm visoka. Koren vretenast. Stabljika uspravna, kruta, uglasta. Listovi zeleni, prizemni listovi oblancetasti, listovi u gornjem delu stabljike sedeći, duguljasti do lancetasti. Cvetovi jezičasti, svetloplavi, retko beli ili ružičasticrveni. Plod ahenija, slamastožuta, svetlosmeđa do crnkasta. Cvetanje: VII-IX. Stanište: Pored puteva , po zidinama, oranice, livade, progale nizinskih i mezofilnih šuma.

Средства за заштиту биља