Linar

Произвођач
Agromarket
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
Aktivni materijali

DELOVANJE:
Linar deluje kao inhibitor fotosinteze u biljci. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova. Usvaja se preko korena korovskih biljaka.

SPEKTAR DELOVANJA:
-JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus ), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti ), loboda obična (Atriplex patula ) , pepeljuga obična (Chenopodium album ), konicaobična (Galinsoga parviflora ), gorušica (Sinapis arvensis ), tarčužak (Capsella bursa-pastoris ), mrtva kopriva (Lamium purpureum ), kamilica obična (Matricaria chamomila ), dimnjača obična (Fumaria officinalis ), smrdelj čvorasti (Galeopsis tetrachit ).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Kod kukuruza i suncokreta, u cilju proširenja spektra delovanja, može se kombinovati sa herbicidom Acetohlor 900. Preparat Linar je u pojedinim zemljama registrovan i za primenu u različitim povrtarskim vrstam  (celer, paštrnak, peršun, mirođija, grašak, krompir, pasulj, špargla, beli luk i crni luk iz arpadžika). Ne sme se primenjivati na slabo humusnim i peskovitim zemljištima sa manje od 1,5% humusa kao ni na zemljištima sa preko 6% humusa.

Регистрован за културеРате
Carrots1.5 - 2 l
Sunflowers2 - 2.5 l
Corn2 - 2.5 l