Lodin

Произвођач
Agromarket
Регистрован до
2031-08-11
Матични број
321-01-1304/2020-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Lodin je herbicid koji usvaja zelena masa, kreće se naviše i naniže u biljci. Izaziva karakteristične simptome na tretiranim biljkama kao što je kovrdžanje lišća.

Spektar delovanja:
-JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: ambrozija pelanasta (Ambrosia artemisifolia ), štir (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), tatula (Datura stramonium ), broć (Galium aparinae ), dimnjača (Fumaria officinalis ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), ptičji dvornik (Polygonum aviculare ), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ), kereće grožđe (Solanum nigrum ), gorčika (Sonchus oleraceus ), čičak (Xantium strumarium ).
-VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: kokotkinja-vučja jabučica (Aristolochia clematitis ), poponac njivski (Convolvulus arvensis ), bokvica (Plantago major ), štavelj (Rumex crispus ), maslačak (Taraxacum officinale ), kopriva (Urtica dioica ).

PREPORUKE I NAPOMENE:
-Izuzetnu efikasnost na Galium aparine tj. prilepaču. Maksimalna efikasnost se postiže u kombinaciji sa herbicidima Metmark ili Cerealis. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Nije fitotoksičan ako se primeni u preoručenim dozama. Ne sme se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa).

Регистрован за културеРате
Corn0.8 l
Winter wheat0.6 - 1.2 l
Spring wheat0.4 - 0.8 l
Spring oats0.4 - 0.8 l
Winter oats0.6 - 1.2 l
Spring barley0.4 - 0.8 l
Winter barley0.6 - 1.2 l
Winter rye0.6 - 1.2 l
Spring rye0.4 - 0.8 l
Winter triticale0.6 - 1.2 l
Spring triticale0.4 - 0.8 l