Serbia

Lodin

registered_until: August 11, 2031
Agromarket - herbicide
321-01-1304/2020-11

DELOVANJE:
Lodin je herbicid koji usvaja zelena masa, kreće se naviše i naniže u biljci. Izaziva karakteristične simptome na tretiranim biljkama kao što je kovrdžanje lišća.

Spektar delovanja:
-JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: ambrozija pelanasta (Ambrosia artemisifolia ), štir (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), tatula (Datura stramonium ), broć (Galium aparinae ), dimnjača (Fumaria officinalis ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), ptičji dvornik (Polygonum aviculare ), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ), kereće grožđe (Solanum nigrum ), gorčika (Sonchus oleraceus ), čičak (Xantium strumarium ).
-VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: kokotkinja-vučja jabučica (Aristolochia clematitis ), poponac njivski (Convolvulus arvensis ), bokvica (Plantago major ), štavelj (Rumex crispus ), maslačak (Taraxacum officinale ), kopriva (Urtica dioica ).

PREPORUKE I NAPOMENE:
-Izuzetnu efikasnost na Galium aparine tj. prilepaču. Maksimalna efikasnost se postiže u kombinaciji sa herbicidima Metmark ili Cerealis. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Nije fitotoksičan ako se primeni u preoručenim dozama. Ne sme se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa).

Efektivno
crops
Corn
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.8 - 0.8
Period pre žetve
-
crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.6 - 1.2
Period pre žetve
-
crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.4 - 0.8
Period pre žetve
-
crops
Spring oats
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.4 - 0.8
Period pre žetve
-
crops
Winter oats
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.6 - 1.2
Period pre žetve
-
crops
Spring barley
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.4 - 0.8
Period pre žetve
-
crops
Winter barley
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.6 - 1.2
Period pre žetve
-
crops
Winter rye
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.6 - 1.2
Period pre žetve
-
crops
Spring rye
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.4 - 0.8
Period pre žetve
-
crops
Winter triticale
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.6 - 1.2
Period pre žetve
-
crops
Spring triticale
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.4 - 0.8
Period pre žetve
-