Lontrel 300

Произвођач
Dow AgroSciences
Регистрован до
2031-11-01
Матични број
321-01-58/2012-11
Aktivni materijali
Линкови

Aktivna materija preparata Lontrel 300, klopiralid je sistemično kontaktni herbicid. Klopiralid je sintetički oblik prirodnih hormona rasta – auksina. Biljni rast je visoko usklađen proces, koji određuje koliko će list biti dugačak, određuje debljinu lisne kutikule i hoće li se biljne ćelije uopšte razviti u list i koren. Lontrel 300 nakon primene stvara pometnju u procesu rasta biljke vezujući se na mestu receptora na koje se u normalnoj situaciji vezuju prirodni biljni hormoni. Lontrel 300 deluje kao folijarni herbicid i prodire kroz lisnu površinu. Brzo se usvaja preko lista pa ga nekoliko sati nakon primene kiša ne može isprati. U biljci se kreće ksilemom i floemom prema meristemskom tkivu izbojaka i korena, što omogućava uspešno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova.

Primena:
Šećerna repa u količini 0,2– 0,4 l/ha jednokratno – tretiranjem posle nicanja useva ili 0,13 - 0,2 l/ha dvokratno u split aplikaciji – posle nicanja useva i korova
Pšenica i ječam u količini 0,3 – 0,4 l/ha tretiranjem posle nicanja useva
Kukuruz u količini 0,2 – 0,3 l/ha tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista

Vreme primene u odnosu na korove:
- kada su korovi u fazi 2-6 listova
- kada je palamida (Cirsium arvense) od faze rozete do visine 10-15 cm

Регистрован за културеРате
Sugar beets0.13 - 0.4 l
Winter wheat0.3 - 0.4 l
Spring wheat0.3 - 0.4 l
Spring barley0.3 - 0.4 l
Winter barley0.3 - 0.4 l
Corn0.2 - 0.3 l