Metto

Произвођач
Jiangsu Flag
Регистрован до
2025-06-20
Матични број
321-01-02586/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

Osobine i način delovanja
Mezotrion spada u grupu triketona. Suzbija korove tako što sprečava sintezu amino-kiselina. Metto se usvaja u biljke korova velikom brzinom. Kiša koja padne već posle dva časa od tretiranja nema značajnijeg uticaja na spiranje sa lista i smanjenje efikasnosti preparata. Simptomi delovanja se uočavaju vrlo brzo u vidu pojave bledila na listovima, odnosno dolazi do pojave „bleaching” efekta.

Primena
Metto je veoma selektivan u odnosu na usev kukuruza tako da može da se primeniti posle setve a pre nicanja, i u toku vegetacije sve do 8. lista kukuruza. Korovi treba da su u optimalnoj fazi za suzbijanje, a to je od 2 – 6 pravog lista.
Količina primene: 0,15 – 0,25 lit/ha + okvašivač Inex (100 ml/100 l vode) Utrošak vode: 200 – 400 l/ha  Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta 

Регистрован за културеРате
Corn0.15 - 0.25 l