Serbia

Monosan Herbi 500

registered_until: December 31, 2029
Galenika - herbicide
321-01-2096/2013-11

DELOVANJE:
2,4-D je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe derivati fenoksi-karboksilne kiseline. Soli 2,4-D biljke bolje apsorbuju korenom, a transport se odvija primarno ksilemom i akumulira u tačkama rasta stabla i korena. Izaziva promene propustljivosti ćelijskog zida i promene u metabolizmu nukleinskih kiselina. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Za proširenje spektra delovanja na uskolisne korove u usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Talisman.

NAPOMENA:
Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade izuzev strnih žita i kukuruza, zbog moguće fitotoksičnosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Efektivno
crops
Winter wheat
BBCH
25 - 30
Registracioni obrazac
1.5 - 2
Period pre žetve
-
crops
Spring wheat
BBCH
25 - 30
Registracioni obrazac
1.5 - 2
Period pre žetve
-
crops
Corn
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-