Ljubičica poljska

Viola arvensis

Jednogodišnja ili dvogodišnja biljka. Izdanak većinom položen na zemlju ili poluuspravljen, ređe je uspravan, ± go ili pokriven proređenim maljama. Stabljika nerazgranata ili od osnove razgranata, visine (5) 10-40 cm. Donji listovi stabla kratko jajasti ili okruglasto eliptični, pri osnovi malo urezani, ili zaokruženi, lisna drška dužine liske; srednji listovi stabla izduženo jajasti ili eliptični, sa klinastom osnovom, suženi u kratku lisnu dršku, nazubljeni, gornji izduženo lancetasti, sa jako kratkom lisnom drškom. Zalisci dužine 0,2-4 cm, perasto deljeni; vršni režanj većinom jajast do uzano lancetast, pri osnovi nije izrazito sužen u dršku, ± nazubljen ili celog oboda, bočni režnjevi linearni, uzano lancetasti. Cvet mali, veličine 1-1,5 cm. Cvetne drške uspravne ili strše, dva puta duže od lista u čijem se pazuhu nalaze; brakteole postavljene na vrhu cvetnih drški. čašićni listići izduženo lancetasti, dužine 4-12 mm, privesci dugački 1-4 mm. Krunični listići kraći ili nekad malo duži od čašićnih, dugački 6-14 mm, bledožuti ili donji živahno žuti, gornji često ± ljubičasti; ostruga dužine 1-4 mm, iste dužine ili malo duža od čašićnih privesaka, ± ljubičasta. čaura dužine 6-10 mm. Seme izduženo jajasto, dugačko 1,5-1,8 mm. Cveta od aprila do oktobra. Raste u obračenim poljima, u usevima, pored puteva i njiva, na pašnjacima, na različitoj podlozi; raširena do gornje granice gajenja useva.

Средства за заштиту биља