Peak 75 WG

Произвођач
SYNGENTA
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-00958/ 2011-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Peak je herbicid iz grupe sulfonilurea koji se usvaja lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci, inhibira enzim acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin). Koristi se po nicanju useva i korova.

SPEKTAR DELOVANJA:
Štir obični (Amaranthus retroflexus) , štir ljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), boca obična (Xantium strumarium) , teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), tatula obična (Datura stramonium) , gorušica (Sinapis arvensis) , suncokret divlji (Helianthus annus) , dvornik obični (Poligonyum persicaria).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Nije dovoljno efikasan za prilepaču (Galium aparine), ali se može uspešno kombinovati sa preparatima koji je dobro suzbijaju (Mustang, Lodin). U uslovima veće zaraženosti palamidom (Cirsium arvense) i pepeljugom (Chenopodium album) može se kombinovati sa drugim herbicidima (Mustang, agroDimark). Ne deluje na pomoćnicu (Solanum nigrum). Zbog niske cene, različite kombinacije u cilju proširenja spektra delovanja, potpuno su ekonomski prihvatljive.

Регистрован за културеРатеPeriod pre žetve
Corn20 g14
Winter wheat20 g
Spring wheat20 g