Pikogal Plus

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1601/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Izaziva reakcije tipa auksina. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
U usevu šećerne repe može se mešati sa preparatom Metak 700 SC.

NAPOMENA:
Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak, mrkva, peršun, paštrnjak i detelina. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Регистрован за културеРатеBBCH
Sugar beets0.2 - 0.4 l12 - 14
Winter rape0.2 - 0.3 l12
Spring rape0.2 - 0.3 l12