Pulsar plus

Произвођач
BASF
Регистрован до
2023-07-31
Матични број
321-01-1365/2020-11
Линкови

Pulsar Plus je selektivni, sistemični (translokacioni) preparat u obliku koncentrovanog rastvora –SL. Primenjuje se za suzbijanje monokotiledonih i dikotiledonih korovskih biljaka koje niču iz semena i parazitne cvetnice volovoda u usevu suncokreta (isključivo u IMI-hibridima, tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona/imazamox , uključujući Clearfield® i Clearfield® Plus). Preparat se apsorbuje i listom i korenom, a u biljkama se translocira do vršnih meristema. Ima kontaktno i rezidualno delovanje. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintaze – ALS - inhibitor biosinteze esencijalnih aminokiselina (razgranatog lanca): valina, leucina i izoleucina.

Količina preparata: 1,2-2,0 L/ha.
U slučaju jake infestacije korovskim vrstama, protiv razvijenijih korova, ili protiv onih koje se teško uništavaju, tretiranje se vrši u većoj dozi, od 2,0 L/ha. Optimalno vreme tretiranja je kada su korovske vrste - dikotiledone koji niču iz semena u fazi 2-4 lista, a u slučaju korovskih vrsta- monokotiledona koji niču iz semena u fazi 1-3 lista.
Utrošak vode: 200-300 L/ha