Ovas njivski

Avena fatua

Najmlađi list urolan ulevo, linearno špicast, ivica lista dole prekrivena trepljama. Koža lista bela do žućkaste, špicasto izvučen, nazubljen. Auricula ne postoji. Jasna karakteristika prepoznavanja je obraslost ivice lista dlačicama. Vlas je u poređenju sa kultivisanim ovsom upadljivo veća, klasovi imaju dva do tri cveta, sa bodljikavom krunskom cvasti. Tamne, savijene bodlje su duge do 4 cm. Svaka biljka obrazuje oko 150-500 semenki, koje u tlu mnogo godina zadržavaju sposobnost klijanja

Средства за заштиту биља