Revit

Произвођач
Sharda
Регистрован до
2027-05-30
Матични број
321-01-2006/2019-11
Aktivni materijali
Линкови

REVIT je selektivni translokacioni zemljišni herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i suncokreta.

REVIT se primenjuje tretiranjem zemljišta a usvaja se preko preko korena i koleoptila. Koleoptil kod korova je najznačajnije mesto apsorpcije i brzo se rasprostire po celoj biljci. Visoka osetljivost korova je u fazi nicanja i zaustavlja rasta koleoptila. Poseduje sistemično i rezidualno delovanje.

Primena aktivne materije:

Dinitroanilini su herbicidi širokog spektra dejstva na jednogodišnje, dikotiledone korove. Upotrebljavaju se posle setve, a pre nicanja gajene biljke. Sve aktivne materije iz ove grupe su sjajno žute boje zahvaljujući nitro (- NO2) grupama na fenilnom prstenu, pa ih zato često nazivaju i "žutim" spojevima. Cela grupa je otkrivena i razvijena zahvaljujući radu na razvoju sinteze boja. Lipofilni su i gotovo nerastvorljivi u vodi, pa predstavljaju neznatnu opasnost od zagađenja voda. Brzo se razgrađuju na suncu. Herbicidni učinak nastaje zbog njihovog vezivanja za tubulin. Ovim se zaustavlja proces polimerizacije i stvaranja mikrotubula vitalne strukture ćelije. Sadržaj aktivne materije se smanjuje za 50% u roku od 90 dana. Aktivna materija zaustavlja deobu ćelija snažnim delovanjem mikrotubule, što na kraju izaziva zaustavljanje rasta korena širokolisnih ili čvorova busanja travnih korova. Pendimetalin je selektivni zemljišni preparat za suzbijanje manjeg broja jednogodišnjih, uskolisnih i širokolisnih korova u vreme njihovog nicanja ili ranog posta. Ne treba ga primenjivati na zemljištima s manje od 1,5% humusa. Zbog uskog spektra u kombinacijama s drugim aktivnim materijama selektivan je u velikom broju kultura. U proizvodnim programima u zaštiti: graška, pasulja i pasulja mahunara, kupusnjača iz rasada i šargarepe i peršuna. Nakon primene u krompiru i povrću 12 meseci ne smeju da se seju: repa, cvekla, spanać, stočna repa a dozvoljena je setva: kupusa, luka, salate, paradajza, šargarepe, soje i kukuruza. Grašak, pasuljica i ječam smeju da se poseju na istoj površini 3 meseca od primene pendimetalina. LD50 3189. S.O. = III. Karenca: 42 dana paradajz; 63 dana kukuruz za silažu, luk, krompir, paprika i kupus; OVP ostalo.

Регистрован за културеРате
Sunflowers4 - 6 l