Köşeli yaprak leke hastalığı
Pseudomonas syringae pv. lachrymans

KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ BELİRTİSİ
• Hastalığın bulaşması bulaşık tohumlarla ya da toprakta kalan hastalıklı bitki artıklarıyla olur. Hastalığın yayılmasında sulama suyu da etkilidir.
• Çenek yapraklarda şeffaf, düzensiz, yağ lekeleri oluşur. Gerçek yapraklarda ise damarlarla sınırlanmış, köşeli, zamanla delinen yağ lekeleri görülür. Yaprakların alt yüzeyinde sabahın erken saatlerinde bakteriyel akıntı görüldüğünden hastalığa gözyaşı hastalığı da denmektedir.
• Meyvelerde küçük, yuvarlak, hafifçe çökük, sarı lekeler oluşur. Zamanla bu meyvelerde çürüme meydana gelir.

HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER
• Hıyar ve diğer kabakgiller

HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Kültürel Önlemler
• Temiz tohum kullanılmalıdır.
• Hastalıklı bitki artıkları seralardan uzaklaştırılarak imha edilmelidir.
• Hastalığın görüldüğü seralarda en az 2 yıl süreyle ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele
• Yeşil aksam ilaçlamaları hastalık görülmeden ya da az sayıda bitkide lekeye rastlanıldığında koruyucu olarak yapılır.
Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçlanmasına özen gösterilmeli, ilaçlamalar 10 gün ara ile en az 3 uygulama olarak yapılmalıdır.