AmaranthRegistered until: 2024 M12 23
Agri Sciences - Fungisit
4963

ILACIN UYGULAMAYA HAZİRLANMASİ osce ilaçlama aletinin deposu yarya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç aym bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karsturma apnrati çalistularak kalan gerekli su miktar depoya ilave edilir. llap poskortme tetine karmadatt iyice karışturilnialtdur.

KULLANMA SEKLI VE ZAMANI Elma kara lekesi: l ilaçlama çiçek gozleri kabardigunda. Dal stracasu bulunan yerlerde 3-5 gon once) 2 ilaçlama pembe rozet tomurcuğu doneminde (çiçekler ayri ayri görtldugonde). Armut kara lekesi: 1 ilaçlama çiçek gözleri kabardtginda, Dal suracasi bulunan yerlerde 3.5 gononce) 2 ilaçlama beyaz rozet tomurcuğu doneminde, Kaysa da yaprak delen: ilaçlama sonbaharda yaprak dokümanden hemen sonra, 2 ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açulmadan once 3, ilaçlama meyvelerde kilif siyrilirken yapilmalidir. şeffalide yaprak delet: Lilaçlama sonbaharda yuprak dokamünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukian açulmadan once yapilmalidir. şeftali yaprak kivirete: tlaçlama tomurcuklar kabarmaya başlade donemde yapilmaltdir Erik cep hastala ilaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığd donemde, 2 ilaçlama çiçek yapraklannin %80 dokoldagn donemde yapilmalidir Antep nstgi karazenk 1 ilaçlama çiçek dokümünden hemen sonra dollenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi boyaklagune ulaştgu devrede, diger ilaçlamalar 15 gon ara ile uygulanmal, ozellikle uygun sicaklik ve yagişin olduğu dönemlerde hastaltlin şiddetine göre ilaçlama yapilmalidir. Turunçgil uekurutan: Dan, dolu, firtina gibi afetlerden sonra agaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dokoma olacağından bu gibi olaylardan sonra 400a/1 su dozunda uygulanma yap Zeytin halkali leke hastalgu: ilaçlamalar Marmara Bolgesinde 1 ilaçlama Ekim ayinun ilk yansmda, 2, ilaçlama Nisan ayintn ilk yansmda: Akdeniz Bolgesindic i ilaçlama Kasm veya Aralik aymda, 2 ilaçlama Mart aynın ilk yurismda, 3.ilaçlama Nisan ayinun yarismda, Ege Bolgesinde 1 ilaçlama zeytinler snrgün vermeden önce Şubat ayinda, 2.ilaçlama zcytinler çiçek açmadan önce Nisan ayinda yaprlmaltdir Bas mildlyösü: l ilaçlama sürgnnlcr 25.30 cm olunca, 2 ve daha sonraki ilaçlamalar hastaliguti seyri ve meteorolojik koşullara bağltolarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8 10 gan ura ile devam edilir. Enfeksiyon ipin uygun kosullar ortadan kalkunca ilaçlamaya son verilor Bad antraknozu: 1 ilaçlama sorgonler 25.30 cm olunca ,2 ilaçlama çiçeklenmeden önce, 3 ilaçlama çiçeklenmeden hemen sonra, 4. ilaçlama çiçeklenmeden 10 gan sonra, 5ilaçlama taneler yarı büyüklüğünü aldiığında yapılir
Domates mildiyostla çevrede domates yapraklarnda 3-5 mm çapinda kahverengi lekelerin alt yuztinde beyaz kol gibi konidi ortosonon gorulmesi ile ilaçlamaya başlanu. Domates bakteriyel benek ve bakteriyel leke hastaliği: Yeşil aksam ilaçlaması şcklindc fidelikte veya tarlada hastaltk gorotür görolmez, koruyucu olarak fide doneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gan ara ile 2-3 uygulama yapllmal Patates mildiyosa: Hastalığin her yil goruldugo alanda hastalk belirtileri gorülmeden goaluk ortalama sacaklıği 16 C veya en doşük srcakluk 10 e C yi bulmasi ile ilaçlamaya başlanır. Hastaluğun her yu göralmedigi alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk hastalık belirtisinin goroimcsi beklenir. Havanun kuru ve sicak geçtiği çevrelerde 15 gon ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışli bölgelerde birer bafta ara ile 4-6 ilaçlama yapilmalidir. Fasulye antraknozu: Çevredeki ilk hastalık belirtisi görüldağünde ilaçlamaya başlanir. Iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettigi strece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir Fasulye adi yaprak ve hale yakinlğı: Yeşil aksam ilaçlamalar tarlada hastalık gorülmeden once veya tek tak görüldüğunde koruyucu olarak haftada 2-3 uygulama yapilmalidir. Domates, Patlican, Patates erken yaprak yanikliğr: ilk lekeler gördlor görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarladn ilaçlamaya başlanmal dir Hryar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık gortilmeden veya yeni görülmeye başladigmda ilaçlamaya başinnur, 10 n ara ile en az 3 uygulama yapilir. Sebze fideliklerinde çökerten: Fidelikte hastalik gorüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır. Aspir yaprak lekesi: Bitkide ilk belirtiler görüldngande ilaçlamaya başlanm. şerbetçiotu mildiyosu: llkbaharda sorgunler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlantr. Çiçek donemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanir. Bu donemden koza tutma dönemine kadar 10'ar günlük araluklarla devam edilir. Yer fistuğunda yaprak lekesi: llaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, 7-10 gün ara e hasada kadar devam edilir. Tutun fidelerinde çökerten hastaligi: Fidelerin çikişi tamamlanduktan sonra hastalık görüldüğonde yapilir.

KARIŞABILIRLIK DURUMU Cymoxanil, Methiram, Folpet terkip ilnçlarla karnşabilir. Chlorpyrifos, Fenvalerate, Malathion, Parathion methyl, Carbamat terkipli ilaçlarla ve Dodine ve Dinocap ile karistirilmas sakincaliditr.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 021
Armut0 - 00 - 021
Bağ0 - 00 - 021
Domates0 - 00 - 014
Elma ağacı0 - 00 - 021
Erik0 - 00 - 021
Fasulye0 - 00 - 014
Kayısı0 - 00 - 021
Patates0 - 00 - 014
Patates0 - 00 - 014
Patlıcan0 - 00 - 014
Salatalık0 - 00 - 014
Tütün0 - 00 - 014
Yer fıstığı0 - 00 - 014
Zeytin0 - 00 - 021
Şeftali0 - 00 - 021
Şerbetçiotu0 - 00 - 014