Safa Bakir 50 WPRegistered until: 2023 M05 22
Safa Tarim - Fungisit
3417

Uygulamaya Hazırlama Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaç püskürtme aletine konmadan iyice karıştırılmalıdır.

Elma Kara Lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce).  2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde( çiçekler ayrı ayrı görülünce)

Armutta Kara Leke: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde

Kayısı Yaprak Delen: 1. ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3. ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Delen: 1. ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı: İlaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.

Erik Cep Hastalığı: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının  % 80’i döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antep Fıstığı Karazenk: 1. ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede, diğer ilaçlamalar 15 gün ara ile uygulanmalı, özellikle uygun sıcaklık ve yağışın olduğu dönemlerde hastalığın şiddetine göre 5-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgil Uçkurutan: Don, dolu, fırtına gibi tabii afetlerden sonra ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökümü olacağından bu gibi olaylardan sonra 400 g/100 L. su dozunda uygulama yapılır.

Zeytin Halkalı Leke Hastalığı: İlaçlamalar Marmara bölgesinde 1. ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında, 2. ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Akdeniz bölgesinde 1.ilaçlama Kasım veya Aralık ayında, 2. ilaçlama Mart ayının ilk yarısında, 3. ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Ege bölgesinde 1. ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, 2. ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılmalıdır.

Bağ Mildiyösü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meterolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Bağ Antraknozu: 1. ilaçlama sürgünler 20-25 cm olduğunda, 2. ilaçlama çiçeklenmeden önce 3. ilaçlama çiçeklenmeden hemen sonra, 4. ilaçlama çiçeklenmeden 10 gün sonra, 5. ilaçlama taneler yarı büyüklüğünü aldığında uygulanır.

Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates Bakteriyel Benek ve Bakteriyel Leke Hastalığı: Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklık 16 oC veya en düşük sıcaklığın 10 oC’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.
Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Fasulye Antraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir.

Fasulye Adi Yaprak ve Hale Yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden önce veya tek tük görüldüğünde koruyucu olarak haftada bir olacak şekilde 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Domates, Patlıcan, Patates Erken Yaprak Yanıklığı: İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır.

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi: Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başlandığında 10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.

Sebze Fideliklerinde Çökerten: Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.

Aspir Yaprak Lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Şerbetçiotu Mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75 -100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralarla devam edilir.

Yer Fıstığı Yaprak Lekesi: İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, 7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir.
Cymoxanil, Metiram, Folpet terkipli ilaçlarla karışabilir. Chlorpyrifos, Malathion, Phosmet,, Carbamat terkipli ilaçlarla ve Dodine ile karıştırılması sakıncalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 021
Armut0 - 00 - 021
Bağ0 - 00 - 021
Domates0 - 00 - 014
Elma ağacı0 - 00 - 021
Erik0 - 00 - 021
Fasulye0 - 00 - 014
Kayısı0 - 00 - 021
Patates0 - 00 - 014
Salatalık0 - 00 - 014
Turunçgiller0 - 00 - 021
Yer fıstığı0 - 00 - 014
Zeytin0 - 00 - 021
Şeftali0 - 00 - 021
Şerbetçiotu0 - 00 - 014