Hekvidor 350 SCRegistered until: 2021 M08 16
Hektas - Insektisit
5610
Özellikler:
Geniş etki alanı olan sistemik bir insektisittir. Yeşil aksam ilaçlamasında, kök boğazı ilaçlamasında (toprak ilaçlaması) ve damlama sulama ile ilaçlamada kullanılabilen çok yönlü bir ilaçtır. Köklerden mükemmel sistemik etkiye sahiptir. Mide ve temas yoluyla etki eder. Etki süresi oldukça uzundur. Sulama suyu ile kullanıldığında, topraktan kökler vasıtasıyla sürgün ve yapraklara ulaşarak zararlılara karşı 2-3 ay etkili olur. Toprağa uygulama yöntemi, etki tarzı nedeni ile predatör ve parazitlere zararsızdır
Bağ tripslerine karşı uygulamada, gözler uyanmaya başlayıp ilk yaprakçıklar görüldüğünde, zararlı popülasyonu takip edilerek en az 2-3 thrips ergin veya larvası/göz veya yaprakçıkta saptandığında ilaçlama yapılmalıdır. Bir ilaçlama yeterlidir.

Kök Boğazı İlaçlaması: Domateste tel kurtlarına karşı: Önce dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 ml mahlül hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı bulunur. Belirlenen su miktarı bir kap içersine konur ve 100 ml ilaç konarak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100-150 ml gelecek şekilde can suyu şeklinde verilir. 

Damlama Sulama İle İlaçlama: Domateste beyaz sinek zararlısı görüldüğünde, ilk ilaçlamalara başlanır. Önce bitkilerin kök bölgelerini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damlama sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da dozda) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlulün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır. Yapılan bu ilaçlama ile beyaz sineğe karşı en az 40 gün süreli koruma sağlamış olur. Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile ilaçlama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika kadar devam edilir.

Can Suyu Uygulaması: Tütün fideleri şaşırtılırken önce birim alana giden can suyu miktarı belirlenir. belirlenen bu su miktarına dekara 50 ml gelecek şekilde gerekli miktar ilaç fide dikim makinasının deposunda can suyu ile karıştırılarak verilir. İlaçlı suyun bitkilere eşit dağılımının sağlanması için muslukların ayarları tüm uygulama sırasında eşit tutulur.

Karışabilirliği: Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 014
Armut0 - 00 - 014
Bamya0 - 00 - 014
Bağ0 - 012 - 1214
Domates0 - 0100 - 10021
Elma ağacı0 - 00 - 014
Fasulye0 - 00 - 07
Pamuk0 - 035 - 8514
Patates0 - 015 - 157
Patlıcan0 - 0100 - 1007
Tütün0 - 014 - 1414
Şeftali0 - 00 - 014