Prima 20 ECRegistered until: 2023 M02 22
Agrobest - Insektisit
2798

GENEL BİLGİLER
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanl kullanmayınız.
- Balklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Faydalı böceklere zehirlidir.
- Tavsiye edilen bitkilerde ve dozlarda kullanımlarda fitotoksik değildir.
- Son ilaçlama ile hasat arasrndaki bekleme süresine uyunuz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka maksatla  kullanmayınız, usulune uygun olarak imha ediniz.

CYPERMETHRIN:
Böceklerin sinir sistemi üzerinde ve   nöronların işlevini sodyum kanalı etkilleşimi   ile bozar. Sistemik  olmayan kontak  ve mide etkili kovucu özelliği vardır. Uzun  süreli rezidüel etkilidir. 
İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli bir sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. 
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta az bir miktar su ile iyice karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur ilaçlı suyla iyice karıştırıldıktan sonra ilaçlamaya başlanır. ilaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemi devam eder. 
6 saat içinde yağış beklenen hallerde ilaçlama ertelenmelidir. İlaçlamalar zarlı yumurtalarının açılmaya başladığı
dönemde yapılmalıdır. 
Alkali reaksiyonu olmayan insektisit, akarisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Bakırlı ilaçlar ile karıştırılarak kullanılmaz.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Ayçiçeği0 - 00 - 07
Bağ0 - 00 - 07
Kışlık arpa0 - 030 - 307
Kışlık buğday0 - 030 - 307
Patates0 - 00 - 07
Yazlık arpa0 - 030 - 307
Yazlık buğday0 - 030 - 307
Şeker pancarı0 - 030 - 307