Almindelig stedmoderblomst
Viola tricolor

Almindelig stedmoderblomst er en 5-30 cm høj urt, der vokser på sandet jord. Der findes i Danmark to underarter. De afviger en del fra hinanden, og beskrivelsen herunder drejer sig hovedsagelig om den enårige, ukrudtsagtige Viola tricolor ssp. tricolor, der normalt blot kaldes Alm. stedmoderblomst.

Alm. stedmoderblomst er en enårig urt med en opstigende vækst. Stænglerne er glatte og ofte forgrenede. De bærer spredte blade, som er smalt ægformede med bugtet rand. Hvert blad har store, bladagtige fodflige, som er lancetformede. Oversiden af blade og fodflige er græsgrøn, mens undersiden er lidt lysere.

Blomstringen sker i maj-september, hvor man ser de uregelmæssige blomster sidde nikkende og endestillet på særlige skud. Blomsterne har i reglen to violette, to lilla og et gult kronblad. Frugterne er kapsler med mange frø.

Rodnettet består af én eller nogle få lodrette hovedrødder, som bærer forholdsvis få siderødder.

Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,20 x 0,15 m (20 x 15 cm/år).