Arrat

Произвођач
BASF
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1997/2015-11
Aktivni materijali
Линкови
Primena:
Arrat se primenjuje kao selektivni hormonalni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu ozime pšenice i kukuruza, i to :
Dobro suzbija : zečji mak(Adonis aestivalis), smrdulja (Bifora radians), pepeljuga obična (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), dimnjača obična (Fumaria officinalis), kamilica obična (Matricaria chamomilla), gorušica poljska (Sinapis arvensis), gorčika obična (Sonchus oleraceus), čestoslavica poljska (Veronica hederifolia), ljubičica trobojna (Viola tricolour), grahor obični (Lathyrus tuberosus) i bročika (Gallium aparine), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), tatula obična (Datura stramonium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica crna ( Solanum nigrum) i uz dodatak okvašivača palamidu njivsku (Cirsium arvense).
Zadovoljavajuće suzbija: palamidu njivsku (Cirsium arvense), mrtvu koprivu crvenu (Lamium purpureum), poponac obični (Convonvulus arvensis) i bulku (Papaver rhoeas).
Primena preparata:
-u usevu ozime pšenice :0,15 – 0.20 kg/ha ( 1,5-2 g/ 100 m2) ili 0,15 - 0,20 kg/ha (1,5-2 g/100 m2) + 0,5 l/ha okvašivača Dash, kada je ozima pšenica u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja (faze 13-29 BBCH skale). Optimalno vreme primene je kada je usev pšenice na početku bokorenja (faza 21 BBCH), a korovi u fazi 2-6 listova.
-u usevu kukuruza :0,2 kg/ha (2 g/ 100 m2), ili 0,2 kg/ha + Dash 0,5 L/h, ili 0,2 kg/ha + Break Thru S-240 0,2 L/h, posle nicanja useva do faze kada kukuruz ima 5 razvijenih listova ( faze 11-15 BBCH – skale ) , a korovi u fazi 2-6 listova.
Utrošak vode: 200-400 L/ha odnosno 2-4 L na 100 m2.
Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat0.15 - 0.2 kg13 - 29
Sweet corn0.2 kg11 - 15