Belvedere 320 SC

Произвођач
ADAMA
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-2445/2014-11
Aktivni materijali
Линкови
Селективни системични хербицид за сузбијање широколисних корова у усеву шећерне репе.
 
Примена:
Belvedere 320 SC је селективни системични хербицид намењен за сузбијање широколисних корова у усеву шећерне репе.
Примењује се двократно:
1) Прво третирање треба извршити после ницања усева када је шећерна репа у фази 2-4 развијена листа (фазе 12-14 ВВСН скале), а већина корова у фази 2-4 развијена листа у количини:
a) самостално Belvedere 320 SC: 1,5 l/ha (15 ml на 100 m2)
в) у комбинацији Belvedere 320 SC+Goltix Gold: 1,5 + 2 l/ha (15+20 ml на 100 m2).
2) Друго третирање извршити 7-10 дана после првог третирања, када је већина корова у фази 2 развијена листа у количини:
a) самостално Belvedere 320 SC: 1,5 l/ha (15 ml на 100 m2)
в) у комбинацији Belvedere 320 SC+ Goltix Gold: 1,5 + 2 l/ha (15+20 ml на 100 m2).
Примењује се фолијарно прскалицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2)
 
 
Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Sugar beets1.5 l12 - 1491