Bromoterb

Произвођач
ADAMA
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-4/2013-11
Aktivni materijali

Primenjuje se u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova tretiranjem:
-u količini 3-4-l/ha, posle setve a pre nicanja useva i korova,
-u količini 1-1,5 l/ha, posle nicanja useva i korova kada je kukuruz u fazi 2-6 razvijenih listova,
-u kombinaciji 1 l/ha Nicogan 40 SC+1-1,5 l/ha Bromoterb 500 SC, posle nicanja useva i korova kada je kukuruz u fazi 2-6 razvijenih listova.
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom

Регистрован за културеРате
Corn1 - 4 l