Didikvat

Произвођач
CNCCJC
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-1452/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Neselektivni totalni kontaktni herbicid i desikant za primenu u voćarstvu i ratarstvu|

PrimenaDidikvat je neselektivni kontaktni herbicid i desikant namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova, u zasadima voća i vinove loze i u usevima krompira. Osim za suzbijanje korova, DIDIKVAT® se koristi za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp.) u usevima lucerke i deteline. Takođe se koristi za desikaciju cime krompira, suncokreta, soje i uljane repice kao i za desikaciju semenske lucerke i deteline u vreme biološke zrelosti.

Količina primene:

3-6 l/ha

Karenca:

Kao herbicid: 28 dana - voće i vinova loza;Obezbeđena vremenom primene:krompir, lucerke
Kao desikant : 10 dana - krompir;
Obezbeđena vremenom primene:suncokret, soja, semenska lucerka

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na proces fotosinteze, kao inhibitor fotosistema I. Indukuje stvaranje superoksida koji oštećuje ćelijske membrane i citoplazmu. Neselektivni, kontaktni, folijarni herbicid i desikant. Biljke ga usvajaju listom, a translokacija je ksilemom, ali vrlo ograničena.

Регистрован за културе
Potatoes
Sunflowers