Hilux

Произвођач
Agrimatco
Регистрован до
2029-03-21
Матични број
321-01-325/2021-11
Aktivni materijali
Линкови

Osobine i način delovanja
Aktivna materija tribenuron-metil pripada sulfonilureama. Apsorbuje se korenom i folijarno se translocira po svim delovima biljke sprovodnim sudovima ksilema i floema. Zaustavlja deobu ćelija inhibirajući biosintezu esencijalnih aminokiselina leucina, izoleucina i valina. Simptomi se pojavljuju u vidu hloroza i nekroza meristemskih tkiva, a zatim dolazi do potpune folijarne hloroze i nekroze.

Primena:
U usevu pšenice se primenjuje folijarno kada je pšenica u fenofazi od tri lista do pojave 2 kolenca (BBCH 13-32), a korovi od kotiledona do 6 listova u količini primene 15-25 g/ha + 0,1% okvašivača Inex.
U usevu suncokreta (tolerantnog na tribenuron metil) se primenjuje folijarno kada je suncokret u fazi od 2-8 listova (BBCH 12-18) a korovi u fazi 2-4 lista, u količini primene 30 g/ha + 0,1% okvašivača Inex.
Utrošak vode: 200-400 l/ha

Preporuke i napomene vezane za primenu
U normalnom plodoredu nema ograničenja u pogledu useva koji se mogu sejati u sezoni nakon primene sredstva. Ako dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, mogu se sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na tribenuron-metil.
Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi 2,4 –D i Fluroksipira. Sa drugim preparatima ga ne treba mešati bez prethodne provere.

Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat15 - 25 g13 - 32
Spring wheat15 - 25 g13 - 32
Sunflowers30 g13 - 32