Lord 700 WDG

Произвођач
Willowood
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-887/2014-11
Aktivni materijali
Линкови

Osobine i način delovanja:
- Metribuzin spada u grupu triazinona (triazina).
- Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Nakon usvajanja kreće se naviše u biljkama.
- Deluje tako što inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze (fotosistem II).

Primena:
Preparat LORD 700-WDG je selektivni, sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u usevima: krompira, paradajza i soje:
Krompir: posle sadnje, a pre nicanja useva, u količinama:
- 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa);
- 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
- 1,5 kg/ha (15 g na 100 m²) na jako humoznim zemlji­ štima (preko 5% humusa). posle nicanja useva, kada krompir dostigne visinu 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova (faze 15(105)-18(108) BBCH skale), u količinama:
- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
- 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemlji­ štima (preko 5% humusa).

Paradajz (samo koji se rasađuje): 8-10 dana posle rasađivanja, u količinama:
- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (35% humusa);
- 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemlji­ štima (preko 5% humusa)

Soja: posle setve, a pre nicanja useva, u količinama:
- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
- 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5% humusa)
Utrošak vode: 200-400 l/ha

Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Potatoes0.5 - 1.5 kg15 - 1842
Tomatoes0.5 - 0.75 kg042
Soybeans0.5 - 1 kg0