Maton

Произвођач
NUFARM
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-2346/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Maton je selektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu. 

PŠENICA: u količini 0,8-1,2 l/ha.Vreme primene: tretiranjem od sredine bokorenja pa do početka vlatanja (faze 25-30 BBCH skale).

KUKURUZ: u količini 0,5-0,8 l/ha.Vreme primene: tretiranjem kada kukuruz razvije 3-5 listova (faze 13-15 BBCH skale).

Maton dobro suzbija korove: štir (Amaranthus sp.), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), divlja loboda (Atriplex patula), hoću-neću (Capsella bursa pastoris), pepeljuga (Chenopodium sp.), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), obični dvornik (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), mlečika (Sonchus arvensis), kravlja trava (Thlaspi arvense), čičak (Xanthium strumarium) i dr.Zadovoljavajuće deluje na korove kao što su: tatula (Datura stramonium) i bulka (Papaver rhoeas).
Nije efikasan na korove: smrduša (Bifora radians), divlji broć (Galium aparine), vrste iz roda kamilice (Matricaria sp.), pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stelaria media) i dr.

Karenca:Obezbeđena vremenom primene

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn0.5 - 0.8 l13 - 15
Winter wheat0.8 - 1.2 l13 - 15