Nikosav

Произвођач
Agrosava
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1465/2014-11
Aktivni materijali
Линкови

Način delovanja:
Pošto se radi o preparatu koji se primenjuje na iznikle korove, usvajanje je pre svega preko lista. Usvojena materija transportuje se do meristemskih tkiva, gde inhibira enzim acetolaktat sintetazu koji ima ključnu ulogu u sintezi amino-kiselina. Kao posledica ove inhibicije, osetljivi korovi prestaju sa rastom u roku od nekoliko časova od tretiranja, a prvi simptomi delovanja zapažaju se za 5-7 dana u obliku bledila koje vremenom prelazi u crvenkastu nijansu. U daljem toku razvoja fitotoksičnosti, biljke dobijaju purpurno-crvenu boju, a zatim se suše.  Delovanje preko zemljišta je značajno samo za osetljive korove koji u momentu tretiranja nisu bili nikli, a ispoljava se ako ubrzo posle tretiranja padne obilna kiša.

Primena:
Nikosav se koristi na sledeći način:
-U silažnom i merkatilnom kukuruzu u količini od 1 l/ha zа suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su korovi u fazi 2-6 listova.
-1,25 l/hа zа suzbijanje divljeg sirka iz rizoma u fazi razvoja 3-5 listova.
-Nikosav se u kukuruzu može primeniti u fazi razvoja kukuruza od 3-8 listova.

Регистрован за културеРате
Corn1 - 1.25 l