Safari 50 WG

Произвођач
DU PONT
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-2354/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

Safari 50 WG - selektivni translokacioni herbicid širokog spektra delovanja za suzbijanje abutilona i drugih jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, posle nicanja šećerne repe i korova. Predstavlja jedino pravo rešenje za suzbijanje abutilona i dvornika u usevu šećerne repe.

Primena
Safar 50 WG se usvaja uglavnom preko lista, a delimično i preko korena. Posle primene, Safari50 WG brzo zaustavlja rast osetljivih korova. Korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu. Tipični simptomi (žućenje i uvenuće) su vidljivi 7-10 dana nakon primene.
U odnosu na fazu razvoja korovskih biljaka optimalno vreme za primenu je kada su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista.
Zbog izrazite selektivnosti prema usevu šećerne repe preporuka je da se preparat Safari50 WG koristi u prvim tretmanima. Za najefikasnije suzbijanje korova, potrebna su najmanje dva tretmana u razmaku od 8 do 14 dana, ili kada korovi ponovo počnu da niču.
U odnosu na fazu razvoja useva, Safari 50 WG treba primeniti kada je šećerna repa iznikla 70-90%, pa sve do zatvaranja redova repe.
Safari 50 WG se primenjuje u količini od 30 g/ha.
Da bi se ostvarilo dobro usvajanje od strane korovskih biljaka, Safari 50 WG treba uvek koristiti uz dodatak 0,05 % okvašivača Trend 90.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je dva puta.

Регистрован за културеРате
Sugar beets30 g