Skaut

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2024-05-20
Матични број
321-01-2257/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Skaut je visoko selektivni herbicid koji sadrži aktivnu materiju mezotrion iz grupe triketona. Korovske biljke ga većinom usvajaju preko lista i preko korena i translociraju ksilemom i floemom. U tkivu inhibira sintezu karotenoida, koji apsorbuju deo određenog spektra svetlosti i štite hlorofil od fotooskidacije. Skaut svojim delovanjem indirektno izaziva razgradnju hlorofila i neposredno izbeljivanje i nekrozu tretiranih korova.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Može se mešati sa herbicidom Talisman u cilju proširenja spektra delovanja na višegodišnje uskolisne korove.

PRIMENA I NAPOMENE
Selektivnost herbicida Skaut omogućava da se vreme primene određuje na osnovu najpogodnije faze razvoja dominantnih korova koje suzbijamo. Skaut štiti usev kukuruza u dužem periodu jer pored folijarnog delovanja dovoljno je perzistentan u zemljištu i duže vreme sprečava nicanja semenskih korova. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn0.15 - 0.25 l11 - 18