Sojal

Произвођач
CNCCJC
Регистрован до
2025-09-01
Матични број
Aktivni materijali
Линкови

DelovanjeSOJAL 75 WG je selektivni, sistemični herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Mehanizam delovanja ispoljava kao inhibitor sinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC):B.

Soja– 80 – 100 g/ha
Vreme primene:
Kada je soja u fazi prve do treće troliske (faza 11-13 BBCH skale), a korovi iznikli ili najkasnije kada su u fazi 2-6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu→ Može se mešati sa preparatima Imazar 40 i Tiffany 75 WG.
→ Na površinama tretiranim preparatom SOJAL 75 WG, pre setve svih narednih useva, obavezno je duboko oranje.
→ Ako dodje do preoravanja ili prevremenog skidanja useva soje tretiranog preparatom SOJAL 75 WG, na tretiranim površinama se odmah može ponovo sejati samo soja.
→ 3 meseca posle primene preparata SOJAL 75 WG (u jesen iste godine) na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita.

Karenca:

obezbeđena vremenom primene

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.
 
Napomena:- Ne sme se primenjivati na temperaturama > 250C.
- Herbicidi za suzbijanje travnih korova (graminicidi) se moraju primeniti dan pre primene ili najranije 7 dana posle primene ovog preparata.
- Na tretiranim površinama pre setve svih narednih useva, obavezno je duboko oranje na min. 15 cm dubine.
- Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama se odmah može sejati samo soja.