Strabon

Произвођач
Agrosava
Регистрован до
2025-01-12
Матични број
321-01-143/2020-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena: 
Kod strnih žita se primenjuje u količini od 1 l/ha, u fazi razvoja tri lista, pa do pojave lista zastavičara (faze 13-39 po BBCH skali), a korovi u fazi intenzivnog porasta. 
Primenjuje se jednom u toku godine na istoj površini. 

Napomena: 
Nema ograničenja u pogledu izbora useva koji se mogu sejati u normalnom plodoredu. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, ne sejati soju 14 dana nakon primene ovog preparata. 
Sprečiti zanošenje na susedne biljke jer može izazvati fitotoksične efekte na osetljivim širokolisnim gajenim biljkama. 
Ne primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) zbog ispirljivosti. 

Mogućnost mešanja: 
Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatom Maton, kao i preparatima na bazi aktivnih materija metsulfuronmetil, MCPA, florasulam i tribenuron-metil. 
Bez prethodne provere ne mešati sa drugim preparatima.

Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat1 l13 - 39
Spring wheat1 l13 - 39
Spring oats1 l13 - 39
Winter oats1 l13 - 39
Spring barley1 l13 - 39
Winter barley1 l13 - 39
Winter rye1 l13 - 39
Spring rye1 l13 - 39
Winter triticale1 l13 - 39
Spring triticale1 l13 - 39