Ladolež

Calystegia sepium

Višegodišnja biljka sa polegljivom puzećom stabljikom, dugom i do nekoliko metara, kojom se obavija oko drugih biljaka ili penje na ograde i međe. Koren ne ide duboko, ali je snažan i veoma razgranat – zbog toga se od ove biljke teško osloboditi u baštama i usevima. Listovi su strelasto srcoliki, veliki. Levkasti cvetovi pojedinačni, takođe veliki i dosta atraktivni, bele do ružičaste boje. Plod je tobolac. Cvetanje V-IX. Razmnožavanje semenjem, ali i vegetativno, puzeći izdanci se ukorenjuju na mestu dodira sa zemljom.
Ladolež je kosmopolit umerenih oblasti, od nizina do planinskog pojasa. Vrlo je raširen korov na oranicama (naročito u kukuruzu), u voćnjacima i vinogradima, na međama i obalama. U ispaši i senu ne smeta jer ga stoka rado jede, a jestiv je i za čoveka. Lekovita je i medonosna biljka, osim toga ima primenu i u hortikulturi jer su stvorene i neke ukrasne forme. 

Средства за заштиту биља