Sunbright

Произвођач
ADAMA
Регистрован до
2030-08-20
Матични број
321-01-1969/2019-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Sunbright je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta tolerantnog na herbicide iz grupe imidazolinona.

Primenjuje se jednokratno, kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para razvijenih listova (faze 05 – 15 BBCH skale) i kada su korovi u fazi od nicanja do faze 2-4 razvijena lista, u količini 2 L/ha (20 mL na 100 m2).

Primenjuje se traktorskim i leđnim prskalicama uz utrošak 200-400 L/ha vode (2-4 L vode na 100 m2).

Spektar delovanja:Dobro suzbija sledeće vrste:lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čistac veliki (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria media) i boca obična (Xanthium strumarium).

Zadovoljavajuće suzbija sledeće vrste:ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), proso korovsko (Panicum crus-galli), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), muhar zeleni (Setaria viridis) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

Slabo suzbija sledeće vrste:lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) i divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:JednomFitotoksičnost: U stresnim uslovima, može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu, što se ne odražava na razvoj i prinos useva.
Karenca: Obezbeđena vremenom primene za suncokret tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona
Radna karenca:48 časova/ 2 dana

Регистрован за културеРатеBBCH
Sunflowers2 l5 - 15