Target SC

Произвођач
UPL
Регистрован до
2030-01-25
Матични број
321-01-181/2015-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Target SC je namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi koji se može primeniti pre i po nicanju repa i korovovskih biljaka. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno.

SPEKTAR DELOVANJA:
a) dobra efikasnost ( >90%) u odnosu na jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (A. retroflexus ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), repica crna (Brassica nigra ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum ), tatula obična (Datura stramonium ), broć, prilepača (Galium aparine ), dimnjača obična (Fumaria officinalis ), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ), dvornik obični (P. persicaria ), gorušica poljska (Sinapis arvensis ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ), gorčika obična (Sonchus oleraceus ), jednogodišnji čistac (Stachys annua ), obična mišjakinja (Stelaria media ).
b) zadovoljavajuća efikasnost na palamidu njivsku (Cirsium arvense ) iz semena i poponac njivski (Convolvulus arvensis ) iz semena.
c) jednogodišnje uskolisne korovske vrste: livadarke (Poa spp. ).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Preparat ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C, na zemljištima sa manje od 1% humusa i jako humusnim zemljištima, sa više od 5% humusa. Može se mešati sa preparatima na bazi fenmedifama, desmedifama, etofumesata, triflusulfuron-metila i klopiralida. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Utrošak vode je 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2 ).

Регистрован за културеРате
Sugar beets0.8 - 2 kg