Efdal Kimetrin 20 ECRegistered until: 2023 M12 29
Tarkim - Insektisit
3294

İlacın Hazırlanması:
İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemi devam eder.
Altı saat içinde yağış beklenen hallerde ilaçlama ertelenmelidir. İlaçlamalar zararlı yumurtalarının açılmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.
 
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL KİMETRİN 20 EC, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL KİMETRİN 20 EC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama ayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
Alkali reaksiyonlu olmayan insektisit, akarisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Bakırlı ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 07
Elma ağacı0 - 00 - 07
Kışlık arpa0 - 040 - 407
Kışlık buğday0 - 040 - 407
Yazlık arpa0 - 040 - 407
Yazlık buğday0 - 040 - 407
Şeker pancarı0 - 030 - 307