Göker Captan 50 WPRegistered until: 2024 M10 30
Göker Tarım - Fungisit
7328

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. 

KULLANIM ŞEKLİ            
Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.            
Armutta Kara Leke: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.            
Elma Kara Lekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.            
Erik Cep Hastalığı: 1.ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2.ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.            
Şeftalide Monilya: 1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte).  Şeftalide Yaprak Delen: 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılmalıdır.            
Kayısı Yaprak Delen: 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3.ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.            
Turunçgillerde Kahverengi Çürüklük: 1.ilaçlama sonbahar yağışları başlamadan önce Ekim ayında yapılır. Havalar yağışlı giderse 2.ilaçlama 1.ilaçlamadan 15 gün sonra yapılır.            
Yeni Dünya Karaleke: 1.ilaçlama sonbaharda  çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra, 4.ve diğer ilaçlamalar 3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün arayla yapılır.            
Bağda Ölükol: 1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm, 3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.            
Bağ Mildiyösü: 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir.Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.            
Sebzelerde Kök Çürüklüğü (Çökerten): Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.            
Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.        Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.            
Marul Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir.            
Soğan  Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.            
Sebzelerde Kurşuni Küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır.     Karanfil Pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.            
Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16ºC veya en düşük sıcaklığın 10ºC’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir.Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.            
            
KARIŞABİLİRLİK DURUMU            
Alkali karakterli  ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Lambda-Cyhalothrin, Hexaconazole, Fenpyroximate gibi insektisit ve fungisitlerle ve Giberellik Asit ile karıştırılarak kullanılabilir. Karıştırmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 03
Bağ0 - 00 - 03
Domates0 - 00 - 07
Elma ağacı0 - 00 - 03
Erik0 - 00 - 03
Kayısı0 - 00 - 03
Marul0 - 00 - 07
Patates0 - 00 - 07
Turunçgiller0 - 00 - 07
Tütün0 - 00 - 07
Şeftali0 - 00 - 03