GordonnRegistered until: 2024 M01 30
Doğal Tarım - Herbisit
9490

Özellikler: Çim alanlarında kullanılan seçici bir yabancı ot ilacıdır. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI:
GORDONN, bir emülsiye olabilen konsantre formülasyon olup, su ile hemen karışabildiğinden dolayı her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Uygulamadan kesin sonuç almak için dozun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.

Çim Alanlarında kullanımı:
Ürünün çim bitkisine zarar vermemesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
- Uygulama yapılacak olan çim alanın yüzeyini ölçünüz.
-Aşağıdaki belirtildiği gibi kalibre ediniz.
-Kalibre edildikten ve uygulama alanını ölçtükten sonra, tavsiye edilen GORDONN miktarını hesaplayarak uygulama yapınız.
-Sadece yabancı ot bitki koruma ürünlerine uygun, yelpaze hüzmeli memelere sahip ilaçlama aletleriyle uygulama yapınız.
-Peyzaj alanlarında sürüklenmeye neden olabileceği için motorlu sırt atomizörü kullanmayınız; sınırlı alanlarda nokta uygulaması yapabilecek, küçük ve hassas ilaçlama aletleri kullanınız.
-Rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız.
-Uygulamadan 1 gün önce çim alanlarında sulama ve gübreleme yapılabilir.

İlaçlama aletinin kalibrasyonu:
İlaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığını kontrol ediniz. İlaçlama aletinin deposunu temiz su ile doldurunuz ve ardından uygulama yapar gibi sabit bir hızla çalıştırarak, belirli bir alanı ıslatınız. Islatılan alan ve harcanan su miktarı hesaplanarak, bir depo dolusu su ile ilaçlanacak toplam alan ve gerek duyacağınız bitki koruma ürününü bulunuz.

Atamizör kullanıcılar ve küçük çim saha uygulamaları için kalibrasyon:
-Ürünün çim alanlarında sorun olan yabancı otlar için dozu 100 ml/da’dır.
-100 m2 çim alan için kullanılması önerilen su miktarı yaklaşık 2-4 litredir.
-Hazırlanan karışım yeknesak bir şekilde uygulanmalıdır.          

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN HAZIRLANMASI:
İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar temiz su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki GORDONN’u bir kapta az miktardaki su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ürün ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposunun içinde yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz. Uygulamadan sonra ilaçlama aletlerinin hepsini bol su ile yıkayınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
GORDONN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup O,4 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GORDONN‘un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup O,4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 
GORDONN yüksek asit ve alkali karakterdeki bitki koruma ürünleriyle karıştırmayınız. Büyük miktarda karışım yapmadan önce, ön bir karışım yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Arılara ve balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur.

Etkili