PLatin Captan 50 WPRegistered until: 2022 M06 27
Platin Agro - Fungisit
8758

ILACLARIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadarsu ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaçhaline getirilerek repoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalangerekli su miktarı repoya ilave edilir.

KULLANİM ŞEKLİ
Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erkensaatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacakşekilde ilaçlanmalıdır.
ArmuttaKara Leke: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında,2.ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları%70-80 dökülünce, 4.ilaçlamalar havaşartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.
Elmakara lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında,2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğudöneminde, 3.ilaçlama çiçek taçyaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğerilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğudurumlara göre 10 gün ara ile yapılır.
ErikCep hastalığı: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığıdönemde, 2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.
ŞeftalideMonilya: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında(%5-10Çiçekte), 2. ilaçlama tam çiçek tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)
Şeftalideyaprak delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümündenhemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılır.
Kayısıyaprak delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprakdökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcuklarıaçılmadan önce, 3. ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.
Turunçgillerdekahverengi çürüklük: 1. ilaçlama sonbahar yağışlarıbaşlamadan önce ekim ayında yapılır. Havalar yağışlı giderse 2.ilaçlama,1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılır.
Yenidünya karaleke: 1. ilaçlama sonbaharda çiçektomurcukları kabarmadan önce, 2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra, 4. ve diğer ilaçlamalar3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün aratla yapılır.
Bağdaölükol: 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlamasürgünler 8-10 cm, 3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devredeyapılmalıdır.
Bağmildiyösü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cmolunca, 2.ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meterolojik koşullarabağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devamedilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.
Sebzelerdekök çürüklüğü (Çökerten): Fidelikte hastalıkgörüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir haftaarayla ilaçlama yapılır.
Domatesmildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mmçapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konide örtüsününgörülmesi ile ilaçlamaya başlanır.
Domatesyaprak küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğündeilaçlamaya başlanır.
MarulMildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtilerigörüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile hasattan en az bir haftaöncesine kadar devam edilir.
SoğanMildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtilerigörüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Sebzelerdekurşuni küf: Çevrede hastalığın ilk belirtilerigörüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır.
KaranfilPası: Çelikler sıraya geçirilmeden önceilaçlanmaya başlanmalı ve 10‘ar gün ara ile ilaçlamalaryapılmalıdır.
PatatesMildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlardahastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 0C veya en düşüksıcaklığın 100C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.
Hastalığın her yıl görülmediği alanlardaise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havalarınkuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlıbölgelerde birer hafta ara ile 4-6 uygulama yapılmalıdır.

KARISABILIRLIK
Alkali karakterli ve yağlı ilaçlarlakarıştırılmamalıdır.
Yağlı ilaçlarla birliktekullanmayınız. Karate, Zeon, Anvil, Meteor gibi insektist ve fungisitlerle, Berelexile karıştırılarak kullanılabilir. Alkali karakterli (Bordo Bulamacı gibi) veyağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Karıştırılmadan önce ön karışım yapılmasıtavsiye edilir.

KULLANIRKAN DIKKAT
Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
Fazla sıcak olmayan serin ve kuru depolarda muhafaza edilmelidir.
Boş ambalajları usulüne uygun imha edilmelidir.
Kullanılmayan ilacı ağzı sıkıca kapalı olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde,gıdalardan uzakta kilit altında saklayınız.
Göz koruyucusu gözlük kullanınız.

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BILGILER
Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarındaen az iki yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 03
Bağ0 - 00 - 03
Domates0 - 00 - 07
Elma ağacı0 - 00 - 03
Erik0 - 00 - 03
Kayısı0 - 00 - 03
Marul0 - 00 - 07
Patates0 - 00 - 07
Soğan0 - 00 - 07
Turunçgiller0 - 00 - 07
Tütün0 - 00 - 0-
Şeftali0 - 00 - 03