Telson 101Registered until: 2024 M04 8
Safa Tarim - Herbisit
9609

Uygulamaya Hazırlama Şekli
Tavsiye edilen dozun dekara doğru ve homojen bir şekilde düşürebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için önce ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığını ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğünü,memelerin altına koyacağınız kaplarda birikecek olan su miktarının her meme için aynı olmasını sağlayarak, kontrol ediniz. İlaçlama aletinin deposunu ilaçsız temiz suyla doldurunuz ve ardından ilaçlama yapar gibi sabit bir hızla giderek, belirli bir alanı ıslatınız. Daha sonra, ıslatılan alan ve harcanan su miktarını ölçerek, bir depo dolusu su ile ilaçlanabilecek toplam alan ve gerek duyacağınız ilaç miktarını orantı yoluyla hesaplayınız. İlacı, “ilacın hazırlanması” bölümünde açıklandığı gibi hazırlayarak aletin deposuna boşaltınız. Daha sonra ölçüm yaparken kullandığınız hız ve viteste ilaçlamaya geçiniz.

Amatör Kullanıcılar ve Küçük Çim Saha Uygulamaları İçin Kalibrasyon:
•İlacın çim sahalarda sorun olan yabancı otlar için dozu 100 ml/1000 metrekare = 100 ml/1000 metrekaredir.
•100 metrekare çim alan için kullanılması önerilen su miktarı yaklaşık 2-4 litredir. İlaçlama alet ve ekipmanın depo büyüklükleri değişebileceğinden, gerekli su miktarını hesaplayabilmek için aletin deposu temiz su ile doldurulur ve bir depoyla ne kadar alanın ilaçlanabileceği bulunur.
•Ölçümü yapılan ilaçlama aletinin bir depoyla ıslatabildiği alan bulunduktan sonra, her bir 100 metrekarelik alan için 10 ml TELSON 101 ölçülür ve su dolu depoya konur. Hazırlanan ilaçlı karışım, ilaçlanacak sahanın tamamını eşit bir şekilde ıslatacak şekilde uygulanır.

İLACIN HAZIRLANMASI
İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar temiz su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki TELSON 101'i bir kapta az miktardaki su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içinde yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.
Telson 101, bir emülsiye olabilen konsantre formulasyon olup, su ile hemen karışabildiğinden dolayı her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Uygulamadan kesin sonuç almak için dozun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.

Çim Sahalarda Kullanım
İlacın çim bitkisine zarar vermemesi için mutlaka aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir;
•İlaçlama yapılacak olan çim sahanın yüzeyini ölçün,
•İlgili başlıkta belirtildiği şekilde "Kalibrasyon" yapınız.
•Kalibrasyon yapıldıktan ve uygulama sahası ölçüldükten sonra, gerekli olan TELSON 101 miktarını hesaplayarak“İlacın hazırlanması” başlığında belirtildiği şekilde hazırlanan solüsyon ile ilaçlamaya geçiniz.
•Sadece yabancı ot ilaçlarına uygun, yelpaze hüzmeli memelere sahip ilaçlama aletleri ile uygulama yapın.
•Peyzaj alanlarında sürüklenmeye neden olabileceği için motorlu sırt atomizörleri kullanmayınız; sınırlı alanlarda nokta uygulaması yapabilecek, küçük ve hassas ilaçlama aletleri kullanınız.
•Hedef dışı bitkilere sürüklenmeyi engellemek için rüzgarlı havalarda uygulama yapmayın.
•İlaçlama sırasında, saha içindeki hedef dışı odunsu bitkiler, süs bitkileri gibi zarar görmesi istenmeyen bitkilere doğrudan veya bitki gövdesinden en az yarım metre (0,5 m) çapındaki alana ilaç değmemesine özen gösterin.
•İlaçlamadan 1 gün sonra çim sahalarda sulama ve gübreleme yapılabilir.
TELSON 101’i yüksek asit ve alkali karakterdeki ilaçlar ile karıştırmayınız. Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Ancak başka ilaçlarla karıştırarak kullanmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir. 

Etkili