Astral 40 OD

Произвођач
NUFARM
Регистрован до
2026-01-03
Матични број
321-01-2542/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

Savremena formulacija (uljna disperzija – OD), pojačava delovanje i performanse preparata na bazi aktivne materije nikosulfuron, i daje veću sigurnost prilikom primene u nepovoljnim vremenskim uslovima. Smanjuje površinski napon te je bolja pokrivenost lista korova a time se omogućava i bolje usvajanje preparata. Nije potrebno dodavanje okvašivača, čak ni pri mešanju sa preparatima u WG formulaciji, bezbedniji je prema okolini i direktnim korisnicima.
Maksimalni broj trertiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (ako se primenjuje dvokratno).

Spektar delovanja:
Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni (travni) korovi: korovsko proso (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum helepense), pirevina obična (Agropyron repens).
Jednodišnji širokolisni korovi: Teofrastova lipica (Abutilon theophasti), štirevi (Amaranthus spp.), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hybiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoes), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), ljutić obični (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium stumarium).
Jednokratna primena
- 1,0-1,25 l/ha (10-12,5 ml na 100m2), za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova, tretiranjem kada kukuruz ima 2–6 razvijenih listova, kada su širokolisni korovi u fazi 2-6 lista, a divlji sirak 15‑20 cm.
Dvokratna primena
- Prvi tretman 0,5 l/ha (5 ml na 100m2) kada su korovi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao;
- Drugi tretman 0,75 l/ha (7,5 ml na 100m2), nakon nicanja novih korova
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 lit na 100m2 )

Регистрован за културеРате
Corn0.5 - 1.25 l