Bonaca EC

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1056/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Bonaca je folijarni translokacioni herbicid karakterističnog mehanizma delovanja. Na korove deluje kao indolsirćetna kiselina (sintetički auksin) izazivajući prekomernu i nekontrolisanu deobu ćelija, što dovodi do pojave karakterističnih simpoma deformacija i kovrdžanja biljnog tkiva. Jedan sat nakon aplikacije korovi ga u potpunosti usvaju i nema opasnosti od spiranja usled iznenadnih padavina.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
U usevima strnih žita Bonaca EC se može mešati sa preparatom Tezis. U usevu luka zbog moguće pojave fitotoksičnosti izbegavati mešanje sa drugim preparatima za subijanje širokolisnih korova. 

PRIMENA I NAPOMENE:
Bonaca poseduje visoku fleksibilnost u primeni u odnosu na razvojni stadijum strnih žita. Bonaca odlično suzbija broćiku (prilepaču) u strnim žitima. U usevima kukuruza predstavlja jako dobro rešenje za suzbijanje divlje kupine (ostruge) i poponca. Da bi se izbegli fitotoksični efekti prilikom primene u usevu luka, tretman treba raditi najmanje 48 sati nakon kišnih padavina ili folijarnog zalivanja, a takođe tretman treba odložiti ukoliko se u toku istog dana očekuju kišne padavine. U zasadima voća se može koristiti u suzbijanju velikog broja širokolisnih korova, ali u mlađim voćnjacima se posebno preporučuju za suzbijanje višegodišnjih korova tipa divlje kupine i poponca. Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke, pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne useve. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti najviše jednom.

Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat0.6 - 1.2 l13 - 39
Spring wheat0.4 - 0.8 l13 - 39
Spring oats0.4 - 0.8 l13 - 39
Winter oats0.6 - 1.2 l13 - 39
Spring barley0.4 - 0.8 l13 - 39
Winter barley0.6 - 1.2 l13 - 39
Winter rye0.6 - 1.2 l13 - 39
Spring rye0.4 - 0.8 l13 - 39
Winter triticale0.6 - 1.2 l13 - 39
Spring triticale0.4 - 0.8 l13 - 39
Corn0.8 l13 - 16
Grassland1 - 1.5 l0
Grapes1.2 - 2 l0
Onions0.8 - 1.2 l13 - 16