Butisan S

Произвођач
BASF
Регистрован до
2028-09-02
Матични број
321-01-700/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena aktivne materije:

Ova aktivna materija inhibira rast čvorova busanja trava. Zemljišni preparat delotvoran za širokolisne i neke uskolisne korove. Primenjuje se nakon setve a pre nicanja repice i korova. Moguće ga je primeniti i u vegetaciji, ali vrlo rano i po mogućnosti pred kišu koja će aktivnu materiju spustiti u zonu klijanja korova. Visoko selektivan za useve. Nema ograničenja u plodosmeni. Ne primenjivati preparat na lakim i peskovitim zemljištima. U slučaju propadanja useva, na proleće, smeju da se seju: pšenica, ječam, uljana repica, krompir, šećerna repa i kukuruz. LD50 2150. S.O. = III. Karenca: OVP uljana repica, 70 dana kupusnjače.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Inhibira ćelijsku deobu i proces diferencijacije tkiva. Inhibira i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Selektivni je herbicid. Biljke ga usvajaju korenom i hipokotilom, a vrlo slabo i listom izniklih ponika. Kretanje u biljci je veoma ograničeno (ksilemom).

Регистрован за културе
Corn
Sugar beets