Callam

Произвођач
BASF
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1609/2013-11
Aktivni materijali
Линкови
PRIMENA :
Callam se primenjuje kao sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu silažnog i merkatilnog kukuruza bez poduseva, i to :
Dobro suzbija: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), zečji mak (Adonis aestivalis), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atripleks patula), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), crna slačica (Brassica nigra), terčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), tatula obična (Datura stramonium), divlji broć (Galium aparine), renika obična (Lepidium draba), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), boca obična (Xanthium strumarium).
Zadovoljavajuće suzbija: poponac obični (Convolvulus arvensis), njivska lubeničarka (Hibiscus trionum), šarena kiksija (Kickxia spuria), čistac jednogodišnji (Stachys annua).
Količina primene preparata: 0,3 – 0,4 kg/ha (3 – 4 g na 100 m2) uz dodatak 1,0 l/ha okvašivača Dash.
Vreme primene: Preparat se primenjuje pre nego što kukuruz dostigne fazu razvoja od 6 listova, odnosno pre nego što su biljke kukuruza više od 25 cm., a optimalnu efikasnost postiže kada je većina korovskih vrsta u fazi 2 – 6 listova.
Utrošak vode: 200-400 l/ha odnosno 2-4 l na 100 m2
Maksimalan broj tretiranja: Callam se može primeniti jednom (jednokratno) na istoj površini u toku jedne godine .
Napomene: Pri primeni preparata voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne useve i zasade. Nema opasnosti za strna žita i kukuruz. U slučaju preoravanja, svi usevi mogu biti ponovo sejani 2 meseca od primene preparata, osim šećerne repe, uljane repice, graška i soje.
Регистрован за културеРате
Sweet corn0.3 - 0.4 kg