Callisto 50 WG

Произвођач
SYNGENTA
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-425/2012-11
Aktivni materijali
Линкови

Callisto 50 WG - Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu.

DELOVANJE:
Callisto 50 WG je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenil purivatdioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno.

SPEKTAR DELOVANJA
- u količini 0,25 kg/ha dobro deluje (efikasnost >90%) na:
pepeljuga (Chenopodium album i Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), pomoćnica crna (Solanim nigrum), boca (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense);
-zadovoljavajuće (efikasnost 75-90%) na lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus blitoides i A. retroflexus);
-slabije delovanje (<75%) na poponac (Convolvulus arvensis) Bilderdykia convolvulus (vijušac njivski), proso korovsko (Echinoclao crus-galli), dvornik (Polygonum avicular), muhar sivi (Setaria glauca) i sirak iz semena (Sorghum halepense).
- u količini 0,3 kg/ha herbicid dobro deluje (>90%) na: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), pepeljuga (Chenopodium album i Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), pomoćnica crna (Solanim nigrum), palamida (Cirsium arvense), dvornik (Polygonum spp.), boca (Xanthium strumarium);
-zadovoljavajuće (efikasnost 75-90%) na: štir (Amaranthus blitoides i A. retroflexus) i Bilderdykia convolvulus (vijušac njivski), proso korovsko (Echinocloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca);
-slabo delovanje (<75%) na poponac (Convolvulus arvensis) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Može da se koristi u merkantilnom, semenskom i silažnom kukuruzu. Pre primene treba proveriti osetljivost kukuruza šećerca i kokičara. Preporučuje se primena ovog herbicida u ranijim fazama rasta kukuruza, u fazi 2-3 lista, kada su i korovi u početnim fazama razvoja, odnosno kada su najosetljivi na delovanje herbicida. Zbog produženog delovanja preko zemljišta obezbeđuje se duži period delovanja na korove. Može se samo jednom upotrebiti na istoj površini u toku godine izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima (acetohlor, S-metolahlor…), odnosno sulfonil-ureama u post-em tretmanima (nikosulfuron…). Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Primenjuje se uz utrošak vode 200-400 l/ha.

 

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn0.25 - 0.3 kg12 - 19