Disident

Произвођач
Agrosava
Регистрован до
2032-03-14
Матични број
321-01-2093/2021-11
Aktivni materijali
Линкови

Količina primene

10 gr/ha uz dodatak okvašivača ES Plus 0,2 l/ha

Vreme primene

Od faze razvoja dva lista pa do pojave lista zastavičara(BBCH 12 – 39).U odnosu na korove ,preparat je najbolje primeniti kada su oni najosetljiviji,u fazi 2-4 lista.

Primenjuje se uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa većinom drugih sredstava za zaštitu bilja. Ne sme se mešati sa preparatima iz grupe sulfonilurea. Radi proširenja spektra delovanja na korove kao što su prilepača (Galium aparine), poponac (Convolvulus arvensis) i divlja kupina (Rubus caesius), preporučuje se kombinacija sa preparatom Strabon u količini 0,8 l/ha.

Disident je selektivni, translokacioni herbicid iz grupe sulfonilurea. Deluje na biosintezu aminokiselina što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima ALS sintetaze.

Napomena

U slučaju preoravanja mogu se sejati samo jara strna žita uz prethodnu obradu zemljišta. U istoj kalendarskoj godini posle pšenice mogu se sejati samo strna žita, uljana repica i trave. U normalnom plodoredu nema ograničenja.

Fitotoksičnost

Ukoliko se primeni prema uputstvu proizvođača preparat ne izaziva fitotoksičnost u usevu pšenice. Sprečiti zanošenje na susedne širokolisne parcele.

Регистрован за културе
Winter wheat
Spring wheat