Mural

Произвођач
Galenika
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-983/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Tribenuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valina i izoleucina, a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D (Monosan herbi), fluroksipir - meptila ( Bonaca EC)

NAPOMENA:
Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat15 - 25 g13 - 32
Spring wheat15 - 25 g13 - 32