Protivel 40 SC

Произвођач
Agro Care
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-1116/2011-11
Aktivni materijali

Primena:

Primenjuje se u kukuruzu kada je usev u fazi 2 - 6 listova (faza 12 - 16 BBCH skale) a korovi u fazi intenzivnog porasta.
Jednokratno:

       1 l/ha ( 10 ml / 100 m2 za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su korovi u fazi 2 - 6 listova;       1,25 I/ha (12,5 ml/lOO m2), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, kada je visine 15 - 20 cm.

Dvokratno:

       prvo tretiranje:0,5 l/ha (5 ml/100 m2), kada su jednogodišnji travni jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2 - 4 lista, a diviji sirak iznikao;       drugo tretiranje:0,75 l/ha (7,5 ml/100 m2), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a diviji sirak visine 15-20cm. Utrošak vode iznosi 200 - 400 l/ha.