Sencor WG 70

Произвођач
BAYER
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1667/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Sencor WG-70 je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.

NAČIN DELOVANJA:
Metribuzin, dobro poznata aktivna materija preparata Sencor WG-70 usvaja se putem korena i listova korova. Deluje tako što inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
Koristi se u usevu krompira, tretiranjem zemljišta:
1) Posle sadnje, a pre nicanja krompira u količinama 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3 % humusa i 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2) na zemljištima sa više od 3 % humusa;
2) Kada krompir ima razvijenih 5-8 listova u količini od 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2), na zemljištima sa 1,5-3 % humusa i u količini 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2), na zemljištima sa više od 3% humusa.
Utrošak vode je od 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
- ako se primenjuje posle setve, a pre nicanja krompira može se mešati sa preparatima na bazi S-metolahlora, flufenaceta, pendimetalina, flurohloridona;
- ako se primenjuje posle nicanja useva krompira ne sme se mešati sa drugim herbicidima;
- pre primene u kombinaciji sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

SPEKTAR DELOVANJA:
Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), gorušica poljska (Sinapis arvensis), dvornici (Polygonum spp.), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), pepeljuge (Chenopodium spp.), štirevi (Amaranthus spp.).

NAPOMENE:
- ne sme se primenjivati u usevu krompira:
- na vrlo slabo humoznim zemljištima (<1 % humusa) ili na jako humoznim zemljištima (>6 % humusa);
- Zbog stalnih promena u sortimentu na našem tržištu, za nove sorte je neophodno ispitati selektivnost, posebno kada je reč o primeni posle nicanja;
- zbog fitotoksičnosti, prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne širokolisne useve (šećerna repa, suncokret, uljana repica, lucerka, bostan, krastavac i dr.);
- ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog useva, na tim površinama, mogu se ponovo sejati, odnosno saditi krompir i soja;
- 4 meseca posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi: krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, asparagus, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam, kukuruz;
- 12 meseci posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk;
- 18 meseci posle primene, na tretiranim površinama može se sejati ostalo korenasto – krtolasto povrće;
- optimalno vreme primene u želji da izvršimo tretman posle setve, a pre nicanja useva je nakon formiranja i sleganja grebenova, pre ili sa kretanjem korova;
- primena posle nicanja je optimalna kada cima krompira ima od 5-10 cm visine, a širokolisni korovi u fazi 2-6 listova.

Регистрован за културеРатеPeriod pre žetve
Potatoes0.5 - 1.5 kg42