Terbis 500

Произвођач
Agromarket
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1580/2015-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE: aktivna materija Terbutilazin pripada grupi Triazina. Herbicid suštinski deluje kaoinhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova ali se usvaja i preko lista korova.

SPEKTAR DELOVANJA
Jednogodišnjie širokolisne korovske vrste: štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), crvena vidovčica (Anagallis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), vijušac njivski
(Bilderdykia convolvulus), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium),lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bezmirisna kamilinca (Matricaria inodora), mišjakinja obična (Stellaria media), tušt (Portulacea oleracea), pomoćnica obična (Solanum nigrum),
- zadovoljavajuće suzbija tatula obična (Datura stramonium), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria media), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Doza primene zavisi od tipa zemljišta na kome se primenjuje. Može se mešati sa preparatima na bazi Bentazona, Dimetenamida-P, Dikamba, Klopiralida, Mezotriona, Nikosulfurona, Rimsulfurona, Prosulfurona, S-metolahlora i Izoksaflutola. Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) u količini većoj od 4 l/ha
preparata.
Primenjuje se uz 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2)

Регистрован за културеРате
Corn1.5 - 2.5 l
Sunflowers1.5 - 2.5 l